Başlıca Antik Kentler

 TLOS: İlçe merkezine 28 km uzaklıktadır. Likya Fedasyonu’nun spor kentidir. Dört tarihsel kuşağın bir arada görülebildiği, gezginlere Anadolumuzda yaşamın sürekliliğini, kanıtları ile sunan tarihsel yerleşim yeridir. Ünlü Belleforontes ve kanatlı at Pegasus efsanesine konu olmuştur. Kanlı Ali Ağa Sarayı, stadyum, gymnasyum, palaestra, hamam, tiyatro, Belleforontes mezarının bulunduğu nekropol, günümüze kadar ulaşan yapılar arasında.

Tlos antik kent

PINARAİlçe merkezine 45 km uzaklıkta, Minare köyü yakınlarındadır. Dağların yamaçlarına güvercin yuvası biçiminde nakşedilen Likya mezarlarının en güzel örneğini sunar. Antik dönemin güzellik yarışmalarının yapıldığı, tanrıça Afrodit’e adanmış kalp biçimli tapınağı ile ünlüdür. Hala ayakta kalabilmiş tiyatrosu, odeonu ve pek çok kaya mezarıyla, görülmeye değer bir kenttir.

XANTHOS: Likya Federasyonu’nun yönetim merkezidir. Fethiye’ye 60 km uzaklıkta, Kınık köyü sınırları içindedir. Kuruluşu MÖ 1200 yılına kadar dayanmaktadır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna toplu intiharlara sahne olmuş bu önemli kentten günümüze, Likya dönemi akropol, Roma dönemi tiyatro, Hıristiyanlık dönemi kilise, Helenistik dönem şehir kapısı kalıntıları gelebilmiştir..

1838 yılında, kentten taşınan Nereidler Anıtı ve diğer önemli Likya dönemi buluntuları, Londra’da British Museum’da sergilenmektedir.

LETOON: Fethiye’ye 55 km uzaklıkta, Kumluova beldesi sınırları içindedir. Tanrıça Leto’nun, Artemis ve Apollon’u dünyaya getirişini anlatan efsanenin geçtiği ve onlara adanmış üç önemli tapınağın bulunduğu, Likya’nın dinsel merkezi konumundaki kenttir. 1962 yılından bu yana sürdürülen arkeolojik kazılar, kent tarihinin MÖ 8. yy’a dayandığını kanıtlamıştır. Helenistik devre ait tiyatro ayaktadır.

PATARA: Likyalı tanrı Apollon ve Noel Baba diye bilinen, hümanizmin sembolü Aziz Nikolaus’un doğum yeri ve Likya’nın limanıdır. 18 km kumsalı ile ülkemizin en uzun pilajıdır.

Patara Plajı

CADIANDA: Fethiye’ye 20 km uzaklıktaki Üzümlü beldesi yakınındadır. Kazı çalışması Fethiye Arkeoloji Müzesi tarafından gerçekleştirilmiş olup spor kompleksi, tiyatro, anıt mezar, agora günümüze ulaşan başlıca kalıntılardır.

OİNEANDA: Fethiye’ye 88 km uzaklıktaki İncealiler Mahallesi yakınında kurulmuş, antik dönem filozoflarından (Epikürcü) Dioghenes’e ait, üç yüz kadar yazılı tabletin bulunduğu önemli bir antik kenttir.

ARAKSA: Şehir merkezine 40 km uzaklıkta, Ören köyü sınırları içindedir. Bizans dönemi sur duvarları, hamam, su kemeri, amfitiyatro ve Likya dönemi kaya mezarları görülebilir. Ören, muhteşem kanyonu, doğası, alabalık havuzları ve kır lokantaları ile de görülmeye değer bir köyümüzdür.

SİDYMA: Fethiye’ye 55 km uzaklıkta, bugünkü Dodurga köyü yakınlarında, Toroslar’ın yamaçlarına kurulmuş, önemli Likya kentlerinden biridir. Küçük bir tiyatro, sarnıçlar, tapınak, hamam kalıntıları ile çok sayıda gösterişli lahit mezar görülebilir.

Sidyma Antik Kenti